Počet závodníků v jednotlivých kategoriích není omezen!!!

Vážení přátelé a příznivci sportovní kynologie,
dovolte mi pár slov k nově pořádanému závodu Stanios Cup.
Je mi velkou ctí,že i díky názorům a příznivcům kynologů získal závod název dle naší CHS, která se sice zaměřuje na chov kníračů,ale také na všestranný výcvik a propagaci kynologických sportů vůbec.
Tím,že se obklopujeme různorodými plemeny a velmi jim fandíme a pořádáme výcvikové celoroční akce,jsme taktéž přemýšleli o zvolení kategoríí,kterých máte možnost se zúčastnit.
Věříme,že tím,že kategorie nejsou omezené,si vybere každý, ať už se se svým čtyřnohým svěřencem věnuje čemukoliv. Novinkou,se kterou se zřejmě nesetkáváte je kategorie Baby show,kde je opravdu třeba přihlížet k atraktivitě této kategorie, a o dobrý pocit a start směrem ke sportovní kynologii s juniorem.

A závěrem zejména VELKÉ DÍKY týmu okolo nás,kteří nám pomáhají s organizací a podporou a sponzorům,bez kterých by se v žádném případě nedala takováto akce pořádat a za to jim všem ještě jednou DÍKY.!!!

Veronika Staniová